Mesures de conciliació

Descripció: 

Objectiu:

Jornada intensiva com a conciliació dels treballadores/es

Breu descripció:

Facilitar la jornada intensiva i la flexibilitat horària perquè els treballadors/es puguin dedicar més temps personal i/o familiar.

Persona o àrea responsable: Tota l’Organització

Calendari d’execució previst: Continu i indefinit.

Recursos humans i econòmics: Implementació de nous processos automatitzats i de TICs. 

Indicador/s:

Nombre de treballadors: 19, dels quals fan jornada intensiva 18.

El treballador restant fa jornada intensiva dilluns i divendres, i jornada partida: dimarts, dimecres i dijous

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Continuïtat d’aquestes mesures 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: