Millor Sense Canyeta

Millor Sense Canyeta
Descripció: 

Campanya per reduir l’ús de canyetes plàstiques a la restauració. Assessorament als establiments, donant eines senzilles estratègiques de canvi de comportament per a la reducció de l’ús de les canyetes. Els membres de la xarxa estaran inclosos en el mapa de la campanya, se’ls hi donarà visibilitat a les xarxes socials com a entitats responsables, i entraran a formar part de la xarxa, on es compartiran bones pràctiques de reducció de residus.

Més informació: www.millorsensecanyeta.com

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: