Millora ambiental sense reduir eficàcia empresarial

Descripció: 

Objectiu/s:

Millora ambiental sense reduir eficàcia empresarial

 

Primera Jornada Ecotranspor.

Breu descripció:

 

Davant la preocupació de la qualitat de l’aire i els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, Transcalit va organitzar aquesta jornada per unir al debat a totes les parts implicades i informar sobre l’entrada en vigor de l’etiqueta ambiental i distintiu per a flotes de transport i com afecten al transportista, conducció eficient i la renovació de flotes, noves tecnologies al vehicle industrial i l’experiència d’alguns transportistes amb vehicles més eficients i menys contaminants; de mobilitat elèctrica i l’aposta per vehicle d’emissions zero i combustibles alternatius.

 

El Fòrum Ecotransport va posar de relleu que la millora ambiental en l’impacte del transport va de la mà de la major eficiència d’aquest i, per tant, de reduir tant els consums de combustible com les despeses de l’activitat. I que el transport de mercaderies per carretera està implicat a la pràctica totalitat de processos logístics que acompanyen la vida diària de la nostra societat i per tant ha de tenir un paper fonamental en la consecució d’una societat ambientalment sostenible.

 

La Jornada va contar amb la presència de les Administració autonòmica i la intervenció dels Directors Generals de Transports i Qualitat Ambiental, l’Ajuntament de l’Hospitalet , Àrea Metropolitana de Barcelona, Fabricants i Transportistes, totes les parts implicades per demanar i plantejar cadascun les mesures, les seves actuacions e inquietuds al respecta i amb la finalitat de prestar el servei amb vehicles mes eficients i menis contaminants.

 

1 ADISCAT ASSISTANT

2 AEROKRANE SL ADMINISTRADOR

3 AGRUTRANS ADMINISTRADOR

4 AGTC SECRETARIO GENERAL

5 ANSBIO-AEM CEO

6 ASOTRANSLLEIDA SECRETARIA GENERAL

7 ASSISTANCE EXPRESS BCN RESPONSABLE TECNICO

8 ASSISTANCE EXPRESS BCN DIRECTOR TECNICO

9 ASTAC CONDAL RESP. LEGAL

10 ASTAC CONDAL PRESIDENTE

11 AT SALVADOR SL GERENTE

12 AUCARTRAILER DIRECCION

13 AUTOTRANSMAR GERENTE

14 BUFFETE ABOGADOS BV ABOGADO

15 CARBUROS VIA AUGUSTA DIRECTOR GENERAL

16 CARGO-TRANSMONTSERRAT ADMINISTRADOR

17 CARMAR SOLUCIONES LOG DIRECTOR GENERAL

18 CEDAC (consell d`emp dist alimentació SECRETARI GENERAL

19 CELSA RESPONSABLE TTES

20 CESPA GTR RESPONSABLE TALLERES

21 CITESA DIRECTOR GENERAL

22 CLUSTER TTES Y LOG. CAT. GERENTE

23 COMA Y RIBAS ADMINISTRADOR

24 COMERCIAL TANK FOODS GERENTE

25 COTRAMAN (COOP TTES MAN) GERENTE

26 CROMOTRANS DIRECCION

27 CROMOTRANS COMPRAS

28 CROMOTRANS DIRECCION

29 CTC GRUPO GERENTE

30 CUALDE LOGISTICS JEFE DE TRAFICO

31 CUALDE LOGISTICS GERENTE

32 DIR.GRAL TRANSPORTS I MOBILITAT GENERALITAT

33 DUTRANS GERENTE

34 FEAT FORMADOR FORMADOR

35 FEAT TARRAGONA RESP. LABORAL

36 GAS NATURAL FENOSA COMERCIAL

37 GENERALITAT CATALUNYA Técnica DGQACC

38 GOT CARGA PRENSA - EDITORA

39 GRUAS TARRAGONA DIRECCION

40 GRUAS Y TTES ESP. RAMOS GERENTE

41 GUILLEN MARITIMO GERENTE

42 GUILLEN MARITIMO COMERCIAL

43 HOYER ESPAÑA SA RESPONSABLE DE TRAFICO

44 ITERLEGAL DIRECTOR

45 LAREN 2000 SL DIRECTOR GENERAL

46 LOGTRAVI ADMINISTRADOR

47 LOTRANS GERENTE

48 MUDANZAS BARRIOS GERENTE

49 MUDANZAS LOPEZ SA GERENTE

50 MUDANZAS TRALLERO GERENTE

51 MUDANZAS TRALLERO GERENTE

52 MUNDO RECAMBIO Y TALLER PRENSA - EN CAMION

53 NOVA IBALTRA SL EMPRESARIA

54 RAMONEDA DIRECTOR RRHH

55 RAMONEDA DIRECCION

56 RED TORTUGA SENIOR SALES REP.

57 RED TORTUGA RESP. COMUNICACIÓN

58 RINCON ALEJANDRO EN CAMION

59 SAMA GROUP RESP.COMPRAS

60 SAMA GROUP MED.AMBIENTE Y PRL

61 SANCHEZ RAFAEL EN CAMION

62 SERTRANS CATALUNYA GERENTE

63 SERTRANS CATALUNYA DPTO JURIDICO, Q, MEDIOAMB

64 SETRAM SA PRESIDENTE

65 TCS TRANS DIRECTOR GENERAL

66 TCS TRANS CONSEJERO SEGURIDAD

67 TRALDIS PORTA DIRECTOR COMERCIAL

68 TRANS ALCAIDE GARCIA HNOS SL ADMINISTRADOR

69 TRANSMONTJUIC SL ADMINISTRADOR

70 TRANSPARETS RESP. CALIDAD

71 TRANSPORTE J.PRATS GERENTE

72 TRANSPORTES CASQUET GERENTE

73 TRANSPORTES HAM DIRECTOR TTES

74 TRANSPORTES SOLAZO PLANIF. Y DESARROLLO

75 TRANSPORTES TEIFER ADMINISTRADOR

76 TRANSPORTS MARINE GERENTE

77 TRANSPORTS MONTSANT APODERADO

78 TRANSPORTS MONTSANT CONSEJERO DELEGADO

79 TRANSPORTS MONTSANT GERENTE

80 TSME GRUES I TRANSPORTS GERENTE

81 TTES PORTUARIOS RESP. CALIDAD

82 TTES PROFESIONAL PRENSA - EN CAMION

83 VALLDEPERAS TRANSPORTS I LOG CEO

84 VIA AUGUSTA CONSEJERO DELEGADO

85 VICTRANSA CONSELLER DELEGAT

86 ZOZAYA CISTERNAS SL DIRECTOR GENERAL

87 ARNAU GUERRERO 1 MAN - SPONSOR

88 ARNAU GUERRERO 2 MAN - SPONSOR

89 ARNAU GUERRERO 3 MAN - SPONSOR

90 ARNAU GUERRERO 4 MAN - SPONSOR

91 SORAVILLA MENDIBURU ENRIQUE PRESENTACION

92 RIUS SERRA MERCE PRESENTACION

93 SARRIAS Mª JOSE BLOQUE 1 ADMON

94 FORTUNY OLIVE JOSEP Mª BLOQUE 1 ADMON

95 CONILL VERGES, CARLES BLOQUE 1 ADMON

96 MEDIAVILLA I LIZANO JOAN BLOQUE 1 ADMON

97 MARINE JUDIT BLOQUE 2 TTES

98 GODOY PI RAFAEL BLOQUE 2 TTES

99 GONZALEZ CARMELO BLOQUE 2 TTES

100 MERINO ALBERTO BLOQUE 3 FABRICANTES

101 BAQUEDANO JAIME BLOQUE 3 FABRICANTES

102 LLOBERA ROBERT BLOQUE 3 FABRICANTES

103 ESPIN JORDI BLOQUE 3 CLIENTES

104 SALLES JOSE Mª BLOQUE 3 CLIENTES

105 RICO XAVIER BLOQUE 4 SUMINISTRO

106 IGLESIAS CLAUDIO BLOQUE 4 SUMINISTRO

107 MAGAÑA CABALLERO TRINIDAD BLOQUE 5 DEBATE

108 PADROSA PIERRE PERE CLOENDA

109 MAÑES ORDUNA EUGENIO TRANSCALIT

Informació premsa:

  Vídeo:

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: