Millora de l`accessibilitat a l`establiment

Descripció: 

Conscienciem als nostres associats sobre la necessitat de fer les millores arquitectòniques necessàries per a facilitar l’accés sense barreres arquitectòniques als seus locals.