Millora de l'accessibilitat, eficiència energètica i façana

Descripció: 

Millorar l'accessibilitat, l'eficiència energètica i la façana dels comerços de Trinitat Nova a través d'un Pla Pilot. Aquest projecte neix com una iniciativa pilot a la Ciutat de Barcelona i és excepcional perquè ha permès la participació d’organismes com l'Agència d’energia, l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (l’IMPU), la Direcció de Comerç, Barcelona Activa, el Districte de Nou Barris i el Pla de Barris. 

El principal objectiu d'aquesta actuació és millorar la imatge exterior del comerç, l'accessibilitat als establiments i la seva eficiència energètica. És, per tant, un projecte pensat per al comerç, en el seu benefici i fet a mida de la seva realitat. Les obres comencen en el mes d'abril i està previst que finalitzin al setembre. Aquestes actuacions contemplen la millora de l'accessibilitat, millora
d'eficiència energètica i la millora de la façana exterior del comerç. En total, participen 10 comerços de Trinitat Nova.

Més informació: http://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca/canal/millora-delsestabliments-comercials