Millora del bon govern de la Fundació i establir mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal

Descripció: 

Incrementar les mesures de Transparència i rendició de comptes, difonent les actuacions de la Fundació i donant publicitat als recursos econòmics emprats.

Introduir mesures que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal del personal contractat (flexibilitat horària, teletreball...).