Millora del Reciclatge

Descripció: 

Que cada establiment realitzi una correcta recollida selectiva a través de la promoció que el Gremi realitzi, si no es que ja ho està fent correctament.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: