Millora del reciclatge de les llums dels projectors digitals

Descripció: 

Millorar el reciclatge de les llums que es fan servir en els projectors digitals i de les bombetes en general.

Els projectors digitals fan servir unes bombetes molt potents i delicades i l’objectiu és millorar el reciclatge de les mateixes una vegada estan esgotades a través d’empreses que les reciclen o altres mitjans.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: