Millora del reciclatge dels diferents tipus de fraccions a través d’informació sobre el tipus de residus que van a cada galleda

Descripció: 

Millorar el reciclatge a través de cartells que indiquin als clients quin tipus de brossa va a cada galleda.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: