Millorar de la comunitat i de l`espai comú

Entitat:
Eix Gran de Gràcia
Descripció: 

El fet de que existeixin Associacions de Comerciants a la ciutat porta implícit que hi hagi una millora de les relacions de les persones que viuen i treballen als barris. Les Associacions de comerciants permeten tenir ulls, orelles i veu a tots els recons de la ciutat. Això permet una cura compartida dels agents que formem part d’un carrer o un barri, nens i nenes (camins escolars), avis i avies (projecte radars), cura i millora del mobiliari urbà, suport a les tradicions, seguretat als carrers…

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: