Millorar el reciclatge d'envasos

Descripció: 

Impulsar la separació de les ampolles d’aigua de la resta d’envasos com un primer pas en la millora de la separació dels residus d’envasos  en les sales de cinema. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: