Millorar el rendiment energètic

Millorar el rendiment energètic
Descripció: 

Explicarem el contingut i la utilitat de les fitxes  als comerços associats i els farem entrega als comerços que estiguin interessats perquè puguin posar en pràctica les fitxes per tal de millorar el rendiment energètic. Els comerços aplicaran les recomanacions per millorar el rendiment energètic tant en els seus negocis com a casa seva i els hi demanarem que ens facin una valoració de l’estalvi quan passin uns mesos.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: