Millorar la comunicació ambiental

Descripció: 

Objectiu/s:

Millorar la comunicació mediambiental per aconseguir la conscienciació, implicació i participació de tots els empleats i usuaris.

Breu descripció:

 -       Informar i implicar als professionals dels impactes de la seva activitat, directes (residus, paper...) i indirectes (petjada CO2, costos...).

-       Fomentar l’ús de transports no contaminants.

-       Promoure campanyes i accions de sensibilització formatives i divulgatives de temes concrets: residus, consums, etc.

 

-       Acció de sensibilització formativa i divulgativa per a la correcta gestió i segregació dels residus sanitaris en el marc de la normativa i del grup sanitari EMAS. 

Persona o àrea responsable: Comissió de gestió mediambiental

Calendari d’execució previst: Pla estratègic 2017-2020

Recursos humans i econòmics: Popis 

Indicador/s:

Nombre de comunicats i divulgacions

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Increment de les accions de comunicació. Increment de les facilitats per fomentar l’ús de transport no contaminant.