Millorar la informació dels serveis

Millorar la informació dels serveis
Descripció: 

Difusió dels aspectes ambientals i socials de la nostra empresa a les xarxes socials, ofertes, presentacions a client i web oficial de l’empresa per evidenciar el seu compromís en un desenvolupament ambientalment sostenible i socialment just.

Fer saber a la ciutadania dels municipis on prestem serveis la tasca que es du a terme i la contribució ambiental que suposa. Per exemple es proposarien activitats com visites guiades als serveis en actiu, activitats de sensibilització ambiental, compensació de CO2...