Millorar la informació per al consumidor sobre les característiques socials i ambientals dels productes (origen, durabilitat, producció ecològica, transgènics, etc.) dels productors i de la comercialització. Exigir bon etiquetatge.

Descripció: 
El Gremi de mobles confeccionarà unes etiquetes en les quals hi ha tota la informació important sobre el producte, la seva fabricació i composició. Aquestes etiquetes han d`estar penjades sobre els productes en una orientació que puguin ser observades pels clients.
El venedor haurà de tenir els coneixements tècnics necessaris dels productes per poder brindar l`assessorament respectiu si la persona ho demana.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: