Millorar l’accessibilitat al campus i la xarxa d’itineraris interns per afavorir l’ús de mitjans no motoritzats

Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció preveu l’execució de diverses actuacions per tal de crear itineraris de vianants i de bicicletes segurs i còmodes. Aquestes actuacions es faran a l’interior del campus i també als itineraris d’enllaç amb les poblacions veïnes.
Més informació:
Itineraris per accedir al campus en bicicleta o caminant i informació sobre la xarxa de camins del campus de la UAB.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: