Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració)

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Aquesta acció inclou:
• Instal·lació de nous equips de calefacció i refrigeració més eficients que els actuals.
• Millora del programa de control de la gestió de les instal·lacions.
• Optimitzar els sistemes de climatització en funció de les activitats i de l’ocupació en cadascun dels edificis.

• En la mesura que la disponibilitat econòmica ho permeti, totes aquestes mesures es complementaran amb la millora dels aïllaments actuals.


Més informació: http://www.uab.cat/web/siguem-sostenibles/estalvi-i-eficiencia-energetica-1274423716058.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: