Millorem l’eficiència energètica dels CAP

Millorem l’eficiència energètica dels CAP
Descripció: 

Per tal d’assolir l’objectiu plantejat l’actuació anirà acompanyada de diferents accions que es duran a terme a diferents centres tenint en compte les necessitats específiques:

  • Substitució de finestres antigues per finestres amb pont de ruptura tèrmica per millorar l’eficiència energètica i l’aïllament acústic.
  • Substitució progressiva de les instal·lacions d’il·luminació actuals per il·luminació LED de baix consum.
  • Instal·lació de detectors de presència i detectors crepusculars als sistemes d’il·luminació que es considerin.
  • Estudiar la possibilitat d’instal·lar sistemes alternatius i més eficients energèticament per l’aigua calenta sanitària (ACS).
  • Instal·lació de bateries de condensadors per compensar les pèrdues d’energia reactiva.
  • Gestió energètica i monitorització mitjançant aplicacions informàtiques especialitzades.