Minimització de la generació de residus

Descripció: 

A les oficines de Ramboll Iberia es segreguen tots els residus en origen i es destinen a valorització. En la mesura del possible, també s’intenta reduir l’ús de paper. Per tal de reduir la utilització d’envasos d’un sol ús, l’empresa proporciona a tots els seus treballadors tasses de ceràmica per cafè / té i ampolles de vidre per l’aigua.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: