MINIMITZAR LA PETJADA ECOLÒGICA

Entitat:
Adab1ts
Descripció: 

 

MINIMITZAR LA PETJADA ECOLÒGICA

Breu descripció:

Per minimitzar la petjada ecològica sobre el planeta de la nostra activitat hem adoptat compromisos sobretot en la reducció del consum d’energia i de paper.

Hem adoptat mesures com no deixar aparells electrònics en stand-by o carregadors endollats quan no cal, utilitzar els aparells de calefacció i aire condicionat de forma responsable i utilitzar bombetes de baix consum.

Intentem també utilitzar sempre que és possible el transport públic.En quant als aparells que fem servir per la nostra activitat, principalment ordinadors, el fet d’utilitzar  programari lliure ens permet allargar la seva vida al màxim.

Donat l’àmbit de la nostra activitat, no necessitem consumir gaire paper. Per minimitzar al màxim el seu ús hem optat per tenir tots els documents en format digital i per substituir les factures en paper per factures digitals. Tot i això quan necessitem utilitzar paper intentem que sigui reciclat i amb impressió a dues cares.

Beneficis: Ambientals    

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 10.7

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: