Mitjans de producció i consum: Mapes i eina online del potencial d’energia FV i ACS

Entitat:
AMB - ·rea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

2a fase d’elaboració de mapes i eina online d’avaluació del potencial d’energia solar fotovoltaica (FV) i solar tèrmica (ACS) en les cobertes dels edificis de l’AMB. Elaboració de cartografia, disponible en un servidor.

Això permetrà generar eines de planificació per ajudar a la presa de decisions futures orientades a millorar l’eficiència del parc d’edificis existents de l’AMB i de futurs desenvolupaments urbanístics.

Realització d’una eina que permeti conèixer el potencial de captació solar dels terrats metropolitans.

Es farà el càlcul per tecnologia fotovoltaica i per ACS. Es podrà conèixer el potencial de renovables de captació solar per cadascuna de les tecnologies i els estalvis d’energia primària i d’emissions de CO2.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: