MOBILITAT SOSTENIBLE

Descripció: 

Breu descripció:

-      La implantació del VIA T a la xarxa d’aparcaments és l’última incorporació tecnològica per agilitzar l’accés a l’aparcament, que suposa un estalvi de temps i carburant per l’usuari.

Les proves pilot portades a terme a la ciutat situen el seu ús per sobre del 30%, reafirmen l’aposta i permeten la validació del sistema per implantar-lo a tota la xarxa d’aparcaments.

-      Sistema de Guiatge de Vehicles (SGV): els aparcaments disposen de senyalització lluminosa de places lliures i ocupades a través del SGV, que facilita la mobilitat dins l’aparcament, evitant desplaçaments innecessaris i contribuint a la reducció d’emissions.

-      Recàrrega de vehicles elèctrics: s’estan implantant places de recàrrega de vehicles elèctrics (cotxes i bicicletes), sens cap cost afegit.

-      App per consultar quin és l’aparcament més proper i quina és la ruta més ràpida.

-      Prova pilot de microdistribució de mercaderies als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, una solució logística per a la distribució de mercaderies al casc antic. Des de l’Ajuntament de Barcelona s’impulsa una prova pilot per reduir el trànsit a les zones més cèntriques de la ciutat. L’objectiu és aconseguir una distribució de mercaderies i productes més sostenible, àgil i ordenada a través de la posada en marxa d’un sistema alternatiu de repartiment, i recuperar espais a la via pública. El casc antic es caracteritza per una configuració viària de carrers i carrerons, una tipologia comercial de petits comerços que conviuen amb l’afluència de vianants, vehicles, camions i furgonetes de distribució. El projecte té l’objectiu de millorar el repartiment a la zona, a través de tricicles assistits de motor elèctric. Els camions i furgonetes deixaran les mercaderies corresponents a la microplataforma i una flota de tricicles finalitzarà el procés de lliurament.

La prova pilot de microdistribució de mercaderies està impulsada de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de SABA i Vanapedal i es tracta d’un projecte de ciutat cofinançat pel programa europeu SMILE.

Més informació: www.bcn.cat/mobilitat

http://www.saba.eu/motorcms/dynamicData/juntageneral/PZGB218476.pdf

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: