Mobilitat sostenible

Entitat:
Asinca, Assoc. Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Reduir les emissions de CO2 en la mobilitat generada en l’execució de les tasques d’Enginyeria
(trasllats a reunions, a visites d’obra, etc.).

Breu descripció:

Minimització dels consums de combustibles fòssils (benzina i gasoil)
Utilització de transport elèctric (cotxes i motos) per la utilització del personal de les nostres
empreses en unes condicions i formes de pagament adaptat a les necessitats de les nostres
empreses. Convenis amb empreses de Rènting de vehicles elèctrics exemples:
www.ecooltra.com
www.barcelonagreenelectriccars.com
www.wattacars.com

Persona o àrea responsable: Tomàs Blay ASINCA
Calendari d’execució previst: Any 2017
Recursos humans i econòmics: hores de treball per assolir convenis: 30 h. 1 persona.

Indicador/s: % de la flota incorporada.
Nº Enginyeries associades a empreses de lloguer de vehicles elèctrics.
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: 5% de la flota incorporada
15% de les enginyeries associades.

Document: