Mobilitat sostenible

Descripció: 

Es durà a terme accions en el centre per promoure una mobilitat més sostenible a la ciutat de Barcelona. Com accions que es poden realitzar es contemplen:

  • Disposar d’aparcaments de bicicletes en el centre, o disposar d’un espai específic per guardar-les i comunicar-ho al personal extern i intern. Guixetes de bicicletes plegables.
  • Promoure els desplaçaments comuns dels treballadors (crear una xarxa, per exemple).
  • Substituir els cotxes d’empresa per vehicles elèctrics.
  • Donar facilitat d’aparcament als treballadors.

Fer xerrades de conscienciació des de l’ACES per tots els socis amb la col·laboració d’ATM.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: