Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible
Descripció: 

Per part dels associats, es proposa la minimització dels consums de combustibles fòssils (benzina i gasoil) mitjançant:

  1. La reducció de desplaçaments innecessaris, utilitzant, quan sigui possible i viable, plataformes de comunicació virtual per a reunions o l’ús de càmeres 24 h en streaming per a la reducció de visites d’obra innecessàries.
  2. L’increment d’ús de transport públic envers el vehicle privat sempre que sigui possible.
  3. L’adquisició (compra o rènting) de vehicles híbrids o elèctrics.

Per part d’ASINCA, l’assoliment de convenis amb empreses de rènting de vehicles elèctrics per obtenir preus més competitius per als associats.