Mobilitat sostenible

Mobilitat sostenible
Descripció: 

Afavorir la integració dels criteris de mobilitat sostenible en les actuacions d’ordenació dels campus, de gestió dels espais, i de promoció dels sistemes d’accés als campus de la UPC així com en totes les actuacions que generin demanda de mobilitat a la UPC.

  • Promoció de l’aparcament segur de bicicletes mitjançant la implantació del sistema Smart Biking  (pendent d’implantar).
  • Vinculació de les actuacions d’accessibilitat universal.
  • Taules de mobilitat de Campus Nord i Campus Diagonal-Besòs.