Mobilitat sostenible: Ambientalització de la flota de transport públic de gestió indirecta

Entitat:
AMB - ·rea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Ambientalització de la flota de transport públic de gestió indirecta.

Reducció de les emissions contaminants i del consum energètic de les flotes de transport dels serveis de gestió indirecta. Les accions que l’AMB durà a terme per tal de reduir les emissions i el consum energètic es concreten en:

-       Adquisició de vehicles amb tecnologies més sostenibles.

-       Formular plans de reducció d’emissions on es defineixin els mecanismes a implementar sobre la flota o la gestió per tal de reduir les emissions contaminants.

-       Incloure en el pla de formació cursos per a la pràctica de conducció eficient.

-       Realitzar auditories de consum a la flota per tal de conèixer l’evolució del consum i poder valorar la contribució de l’adquisició de vehicles amb tecnologies més sostenibles, del seguiment dels plans de reducció d’emissions i de la realització de cursos de conducció eficient.

Ambientalitzar els contractes de l’AMB i estendre aquesta acció a les empreses concessionàries mitjançant mecanismes de compra verda.