Observatori de gènere del CFC, per la igualtat i contra la discriminació

observatori de gènere
Descripció: 

Objectiu:

Lluitar per l’equitat i contra la desigualtat de gènere, l’assetjament i la discriminació dins del col·lectiu de la Fisioteràpia.

Descripció:

  • Ofereix un servei d’atenció personalitzat i anònim per atendre i/o assessorar qualsevol col·legiada o col·legiat
  • Treballa per una igualtat efectiva de gènere entres totes i tots els fisioterapeutes.
  • Fa visible i sensibilitza sobre les diferents formes de desigualtat.
  • Detecta problemes en aquest sentit, dona respostes, discuteix i analitza polítiques d’igualtat.
  • Promociona la perspectiva de gènere en continguts docents i de recerca.
  • Potencia una representació equilibrada de gènere en els diferents òrgans, institucions i nivells de presa de decisions.
  • Col·labora amb el Col·legi per lluitar contra la desigualtat de gènere, l’assetjament i la discriminació.
  • Proposa formacions sobre Salut i Gènere.
  • Elabora propostes per a un ús no sexista del llenguatge acadèmic i clínic

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: