Oferta de productes de segona mà

Descripció: 

L'objectiu és disposar d’ofertes al comerç de material de segona mà de serralleria, per donar un  segon ús als materials, i evitar que es converteixin en un residu.

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: