Oficina Residu Zero

Descripció: 

Objectius:

Minimitzar i optimitzar la gestió dels residus a l’oficina.


Breu descripció:

La gestió dels residus a l’oficina d’Ecoinstitut es fonamenta en la prevenció mitjançant: l’ús de productes duradors i reutilitzables o la compra d’equips informàtics remanufacturats i mobiliari de segona mà, entre d’altres.
Dels materials que esdevenen “residus” a l’oficina se’n fa 3 coses:
- Per a la matèria orgànica, disposem d’un compostador per autogestionar aquesta fracció (que s’utilitza posteriorment a les plantes de la terrassa) i així evitar aquest residu.
- Per als que poden tenir una segona vida, se’n prioritza la reutilització ja sigui a la mateixa oficina o amb entitats externes.
- I si cap d’això és possible, fem una correcta separació i abocament a través dels sistemes de recollida selectiva vigents (contenidors de recollida selectiva urbans o la deixalleria pels “residus” especials o voluminosos).

Per últim, es duen a terme inventaris anuals per monitoritzar la generació i gestió dels residus.

Guia Quants residus podem estalviar a la nostra oficina?

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: