Oficina Zero CO2

Descripció: 

Objectiu:

Compensar les emissions derivades dels consums energètics que no s’han pogut reduir.

Breu descripció:

Amb l’objectiu de ser una oficina neutre en emissions de CO2, un cop realitzats tots els esforços per reduir els consums energètics en origen, s’ha contractat energia 100% verda amb certificat de garantia d’origen.
A més, es preveu compensar anualment les emissions derivades del consum de gas natural i de la mobilitat generada en viatges de feina.
Per millorar la informació sobre les emissions generades a causa de la mobilitat s’ha actualitzat el procediment de viatges per recollir els aspectes ambientals d’una manera més clara.