OpenDataBCN

Entitat:
Ajuntament de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

L`obertura de dades públiques —també conegut com a OpenData— consisteix en posar la informació que posseeix el sector públic a l`abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps es facilita l`accés a aquesta informació per tal fomentar la seva reutilització.

D’aquesta forma la societat —ciutadania, empreses i qualsevol institució— pot accedir-hi fàcilment per informar-se o per crear nous serveis augmentant el valor social i el valor econòmic.

Així doncs, compartir i facilitar la informació pública en formats oberts per tal que tothom en pugui fer ús (OpenData) és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seves dades públiques i fomentar que les utilitzi per tot allò que desitgi.

Més informació:

www.bcn.cat/opendata