OPTIMITZACIÓ DEL CONSUM ENERGÉTIC I LUMÍNIC

Descripció: 

Mitjançant un estudi individualitzat, realitzat a l’empresa, en relació al seu consum energètic i lumínic s’obtindrà un informe que permetrà establir, si és necessari, mesures de correcció, com el canvi de la potència contractada i/o del sistema d’il·luminació, per a obtenir una reducció en el consum i del cost, amb la consegüent estalvi per l’empresa i respecte pel medi ambient.