OPTIMITZAR EL FUNCIONAMENT DE LES ORGANITZACIONS I REDUIR LA FRACTURA DIGITAL

Entitat:
Adab1ts
Descripció: 

OPTIMITZAR EL FUNCIONAMENT DE LES ORGANITZACIONS I REDUIR LA FRACTURA DIGITAL

Breu descripció:

La nostra raó de ser com a organització és facilitar a les organitzacions la incorporació de la innovació tecnològica,  per  ajudar-les  a  superar  l`escletxa  digital  i  a  desenvolupar  els  seus  projectes transformadors. Estem aquí per apropar la tecnologia a les persones perquè creiem en el seu gran potencial com a eina de comunicació i de millora de la realitat.

Impulsar la incorporació de la tecnològica al servei de la transformació social forma part del nostre ADN  com  a  projecte,  per  això  dintre  de  les  nostres  activitats  habituals  trobem  totes  aquelles relacionades amb optimitzar el funcionament de les organitzacions millorant-ne la coordinació interna, l’eficiència  en  l’ús  dels  recursos  i  les  infraestructures,  el  foment  de  la  participació  i  el  treball col·laboratiu, etc.

El nostre objectiu es dotar a empreses i organitzacions dels recursos tecnològics i comunicatius necessaris per millorar el seu funcionament intern, amplificar la seva projecció i augmentar el seu grau d’autonomia.

Més informació (enllaç): h ttp://www.adabits.org/#adab1ts 

Beneficis: Socials i Econòmics

Vigència de l’actuació: 2016

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.8, 4.10, 6.2, 7.10