Optimitzar el reg de les zones enjardinades i potenciar la utilització de recursos hídrics locals

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

• Tenint en compte la infraestructura actual de reg de la UAB, aquesta acció té l’objectiu de millorar el reg per aspersió de les zones amb gespa (unes nou hectàrees). Les mesures inclouen tant equipaments com el sistema de control del reg.
• L’acció també inclou la utilització de recursos hídrics locals (aigües pluvials, de pou...) per a usos no domèstics i en llocs en què no hi hagi una alternativa més eficient: regs de suport a l’inici de les plantacions, reg d’arbres aïllats, neteja d’alguns espais,...
Actualment, el campus pot disposar d’aigua pluvial, que es recull d’una part de la coberta del Parc Mòbil i que s’emmagatzema en un dipòsit, i d’aigua del pou de la torre del pintor Vila-Puig. L’aigua es carrega a una cisterna i s’espargeix amb una mànega.
Més informació: http://www.uab.cat/web/entorn-natural/pous-de-la-uab-1274857046119.html

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: