Papereres buides

Papereres buides
Descripció: 

Aconseguir que cada vegada els associats controlin mes els seus residus i prenguin consciència a l’hora de fer residus. Poden assolir el arribar quasi al residu zero.

S'utilitzen les circulars periòdiques de relació amb els associats per anar donant informació sobre com actuar al respecte i informar-los de cursos i xerrades que des del Districte i des de Barcelona Activa ens ofereixin al respecte i animant-los a que assisteixin per a la seva formació.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: