Participació en projectes internacionals

Entitat:
ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

L’ATM participa en diferents projectes internacionals on es comparteixen experiències i bones pràctiques relacionades amb el transport públic i es planifiquen noves estratègies de transport. Actualment participa en els projectes MOBILITY4EU i MyWay. Altres projectes en els que ha format part son: AVATARS, COST Action TU0804 (Shanti), COST Action TU1004 (TransITS), MIRACLES, MOBILS i SUPERHUB. Forma part de l`institució europea del transport “European Metropolitan Transport Authorities” (EMTA).

Més informació: http://www.atm.cat/web/ca/presencia.php