PARTICIPACIÓ I SUPORT A LES FESTES POPULARS TRADICIONALS DE LA ZONA PER ESTIMULAR LA VIDA COMUNITÀRIA I CULTURAL

Descripció: 

Des del comerç s’han recuperat i s’ha donat suporta a les diverses Festes Populars del Barri Gòtic, enteses com un factor cultural però també de vinculació social.

Al Barri Gòtic es mantenen festes com les del Barri del Pi (Gegants del Pi, atracaments de xocolata de Perot lo Lladre), les de Sant Roc de la plaça Nova (amb 429 anys d’antiguetat) i volem continuar promovent la participació del comerç i de la ciutadania en les mateixes.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: