Participació, motivació i implicació dels professionals

Entitat:
HOSPITAL PLATÓ Fundació Privada
Descripció: 

Breu descripció:

L’estratègia d’Hospital Plató consisteix a visualitzar als professionals com a eix principal de les seves polítiques, sempre alineades amb la missió, visió i valors de l’organització. Una acció clau implantada és la Jornada Estratègica que anualment celebrem i on desenvolupem pràctiques que integrin dinàmiques de participació i implicació en l’entorn laboral amb el propòsit d’influir i motivar els professionals de l’Hospital.

 

A l’any 2015 la Jornada Estratègica celebrada ha estat “La Teoria del Joc”, que ha permès evidenciar el compromís i esforç dels professionals de l’hospital cap a la millora contínua i els valors i actituds que l’hospital pretén transmetre. Hospital Plató té una “manera de fer pròpia” que busca, a través de la implantació de polítiques i estratègies concretes com La Teoria de Joc, centrades en els professionals de l’hospital, una forma més eficient i responsable de treballar, tenint sempre el focus d’atenció en la millora de la satisfacció de pacients i familiars.

Indicador: nombre de participants/ total treballadors

L’índex de satisfacció dels professionals participants en La Teoria del Joc supera el 75%. El nombre de persones que van participar activament com a jugadors va ser de 120, mentre que 142 professionals més van actuar com a observadors dels jocs.