PASSTHRU 2018

Descripció: 

Objectius:

-Introduir la tecnologia Passthru als tallers per prestar un servei més ràpid, més ampli i més sostenible als clients.

-Promoure l’eficiència de recursos del sector mitjançant l’especialització de certs tallers en la tecnologia Passthru de nivell avançat per donar suport a d’altres tallers.

-Vehicular des del Gremi el foment de la col·laboració entre els tallers per donar resposta a les noves tecnologies Passthru dels vehicles.

-Comunicar i publicitar al públic de la ciutat de Barcelona, potencial usuari de vehicle, les novetats de servei que estan incorporant els tallers a través de la tecnologia Passthru, i difondre la imatge d’innovació dels tallers de Barcelona.

-Posar les bases perquè Barcelona sigui pionera i model d’implantació de les tecnologies online per a la reparació i manteniment dels vehicles de motor.

Breu descripció:

Passthru: introducció a la transformació digital de la reparació d'automòbils al servei del client. La tecnologia Passthru és aplicable a tot tipus de taller i representa un salt tecnològic i digital del seu negoci de gran magnitud a tot taller que ho incorpori.

Quins avantatges competitius ofereix Passthru per al taller?

S’aplica en operacions de mecànica, com programes de manteniment o reparacions d’avaries, i també en operacions de carrosseria, com canviar o reparar pneumàtics, vidres o fars en vehicles que incorporen controls de seguretat i sistemes d’ajut a la conducció (ADAS) doncs un cop feta la reparació cal recalibrar els sensors associats.

Passthru és una oportunitat comercial per a tots els tallers perquè faculta al taller per:

- Ampliar i oferir al seu client un servei fiable, profund i ràpid.

- Competir en més igualtat respecte d’un servei oficial, afavorint la transparència del mercat.

- Establir una vinculació tecnològica per canals online entre el client i el taller.

- Ser innovador i apostar per la transformació digital com a garantia de perdurabilitat del negoci.

Com influeix Passthru en el negoci del Taller?

Segons l’Estudi associat al projecte el Gremi al teu costat, de la convocatòria 2017, el gruix del negoci dels tallers a ciutat de Barcelona correspon al servei per turismes entre 5 i 15 anys.

Atès que ja s’escau l’aplicació de Passthru als vehicles a partir de 7 anys d’antiguitat, es pot estimar que el seu impacte en el negoci del taller ja comença a ser apreciable.

No obstant l’interès generador de negoci i servei de la implementació de Passthru, els tallers necessiten fer un esforç organitzatiu, econòmic i de formació per incorporar-ho al taller i oferir-ne els avantatges de servei a tots els clients. Es preveu una implantació esglaonada d’aquesta transformació digital.

El present projecte PASSTHRU 2018 introdueix un nou concepte en el servei al client basat en la progressiva transformació digital de la funció de la reparació del vehicle de motor.

Passthru és una oportunitat de col·laborar entre els tallers i d’innovar en el servei de proximitat.

Segons l’Estudi associat al projecte el Gremi al teu costat, un 21% dels tallers es veu preparat per a la digitalització, un 31% té assumit que haurà de fer canvis importants, un 48% no sap pronunciar-se i sols un 1% diu que no l’afectarà.

Des del Gremi veiem una oportunitat d’especialització dels tallers amb més preparació prèvia perquè prestin el servei professional a d’altres tallers de barri i així fomentar que el més ampli col·lectiu de tallers de Barcelona pugui oferir un servei innovador i de la màxima qualitat als clients.

Passthru requereix inversió en equipament, organització i formació, per la qual cosa, una col·laboració entre tallers pot proporcionar economies d’escala, que en aquests primers anys d’implantació seria molt beneficiós per als tallers i els usuaris.

Passthru és a la vegada una oportunitat immillorable de promoure el posicionament d’innovació tecnològica del servei de proximitat dels tallers, amb nous arguments més moderns per ajudar a fomentar el manteniment responsable del vehicle en benefici de la seguretat viaria i de la sostenibilitat de la vida útil del vehicle.

El present projecte preten dinamitzar la funció comercial dels tallers de Barcelona mitjançant una campanya adreçada a la ciutadania de divulgació dels beneficis de servei de les noves tecnologies per al manteniment i reparació del vehicle i dotar els tallers de mitjans i suports de comunicació moderns perquè fomentin aquests conceptes entre els ciutadans a fi i efecte de fidelitzar la clientela i atraure més visites dels usuaris d’un vehicle al taller.

El Gremi farà una recerca de partners tecnològics que atenguin als tallers en la implementació de la tecnologia Passthru.

El Gremi elaborarà contiguts, que es difondran i posaran a disposició dels tallers mitjançant suports TIC perque ho puguin publicitar entre la clientela.

Paral·lelament, es farà una campanya de sensiblitizació entre els ciutadans de Barcelona a través de Facebook i Internet, recolzat amb comunicacions sectorials.

El projecte PASSTHRU 2018, promou els següents valors:

- Dinamització comercial dels tallers centrant-se en la creació d’imatge d'innovació, tecnologia i fiabilitat.

- Impulsar la col·laboració de base tecnològica entre tallers per a l'especialització i les economies d'escala, i mantenir un servei de proximitat eficient i avançat.

- Fomentar l’ús dels canals de comunicació online, en especial les xarxes socials, com a font de nous perfils de clients per als tallers.

- Valoritzar i modernitzar la imatge del bon servei dels tallers.

- Fomentar la relació de confiança i proximitat entre l'usuari i el taller.

- Fomentar el manteniment responsable i sostenible del vehicle.