Perquè es important reciclar les bombetes

Descripció: 

Facilitar a les ferreteries els elements (contenidors) per ser hi  un  punt de recollida i fomentar el reciclatge  de fluorescents, bombetes de baix consum i piles, així com de Petit Electrodomèstic.