PLA BUIT ILLA 3 HORTS

Descripció: 

1. PLA BUIT ILLA 3 HORTS

 

Breu descripció:

Dinamització del Pla Buit Illa 3 horts mitjançant quatre esdeveniments de caire gastronòmic vinculats amb la temporada, amb la participació de cuiners professionals de la xarxa Slow Food Km0 i la col·laboració de tots els usuaris de les parcel·les d`hort de l`Illa.

 

illa-3-horts

Posada en marxa de 3 compostadors al CEIP La Muntanyeta, amb intercanvi de residus orgànic (menjador: humit, hort: sec), seguiment de l`activitat i tallers al llarg de l`any (educació del gust, multiplicació de llavors, etc).

 

Aquestes activitats estan dirigides a tot tipus de públic, gent gran, alumnat, famílies, discapacitats, persones en risc d`exclusió social...

 

http://www.slowfoodbcn.cat/hort-social-a-la-font-de-la-guatlla/ 

 

 

Beneficis:

Reforçar l`ús de l`espai pel teixit veïnal de forma inclusiva i intergeneracional gràcies a actes de caire convivial.

 

Educar les generacions més joves al gust, a conrear, a reciclar.

 

  X  Ambientals        X     Socials            Econòmics

 

Vigència de l’actuació: En curs

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.3, 1.4, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10


La finalitat genèrica és per tant la dinamització de l`espai mitjançant l`aprofitament dels recursos que hi trobarem.