Pla d`acció de la Federació de Comerç Cor d`Horta i Mercat

Entitat:
Federaci¢ de Comer‡ Cor d'Horta
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: