Pla d`acció de l`Associació de comerciants Onze de Setembre

Entitat:
Associació de comerciants Onze de setembre
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: