Pla d`acció de l`Eix Maragall

Entitat:
Eix Maragall, associació de botiguers i professionals
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: