Pla d`acció de Nou Barris Centre Comerç

Entitat:
Eix Nou Barris Centre Comerç
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: