Pla de millores en consum energètic, accessibilitat i imatge dels comerços de Trinitat Nova

Descripció: 

Objectius:

 

  • Millorar el consum energètic del comerç, racionalitzant i reduint el consum.
  • Fer accessibles els comerços.
  • Racionalitzar i potenciar la imatge externa del comerç.

 

Al 2016 es van realitzar auditories de l’estat dels comerços a Trinitat Nova en aquests tres àmbits i per a aquest 2017 s’han elaborat un conjunt de propostes a fi de dur a terme les recomanacions de les assessories. S’ha consensuat un pla d’acció amb els comerços per assolir els objectius fixats.