Pla de Mobilitat Sostenible i Segura

Descripció: 

Descripció:

La UPF, conscients de la mobilitat que generem i de l’impacte que genera la mobilitat al nostre entorn, impulsa aquest Pla de Mobilitat Sostenible i Segura en que els objectius són a més de reduir l’accidentalitat, reduir les emissions de GEH i fomentar els modes de transport més saludables.

Més informació:

https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/adm-gestio/sostenibilitat/sostenibilitat.html