Pla de reducció de residus

Descripció: 

Breu descripció:

Elaboració de plans de reducció de residus per a grans seus  corporatives (màxim 3) del districte 22@, en col·laboració amb el programa de reducció de residus de l’Ajuntament de Barcelona.

Objectiu/s:

Reduir la generació de residus en el sector oficines, mitjançant l’elaboració de plans de reducció.

 

L’objectiu és poder fer plans de reducció al menys a dos edificis corporatius durant el curs 2014 – 2015

Càrrec o àrea responsable:

Secretaria Tècnica en coordinació amb Ecoinstitut

Calendari d’execució previst: 2015 

Observacions:

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, Hàbitat Urbà, Medi Ambient i Serveis Urbans.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: