Pla de RSC

Descripció: 

Breu descripció:

  1. Detectar les necessitats del territori a nivell social
  2. Proposta i selecció del projecte
  3. Execució del projecte
  4. Raport i avaluació de resultats

Objectiu/s:

Partint de les necessitats socials que detectem al territori (districte 22@) s’elaborarà un projecte d’acció social on les empreses que formen part del 22@ Network podran col·laborar en la millora social del districte 22@.

 

Càrrec o àrea responsable:

Secretaria Tècnica en coordinació amb Fundació IRES

Calendari d’execució previst: 2015

 

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: